Tôm sơ chế (2 sản phẩm)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Tôm sú nõn, 200gr
  SKU: 420618

  Giao hàng bởi HDC Official Store

  Product Id: 355768
 2. Tôm thẻ nõn, 200gr
  SKU: 420625

  Giao hàng bởi HDC Official Store

  Product Id: 355775
Xem dưới dạng Lưới Danh sách