Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc và tìm hiểu Chính sách bảo mật này một cách cẩn thận để hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo mật hoặc xử lý tại website mmpro.vn của CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) (sau đây gọi là “MMVN”).  

3.1 Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin từ website của MMVN, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp MMVN cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

 

3.2 Khi nào thông tin được thu thập?

MMVN chỉ thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

 

3.3 Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho MMVN qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu MMVN hủy các thông tin này.

 

3.4 Thông tin của bạn được dùng làm gì?

MMVN có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

Nâng cao chất lượng bài viết của Website và/hoặc

Để gửi email định kỳ về địa chỉ email của bạn cho các thông tin khuyến mại, giảm giá.

 

3.5 Bảo mật thông tin khách truy cập

MM Mega Market sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để đảm bảo việc cung cấp thông tin, và MM Mega Market không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

 

3.6 Việc sử dụng ‘cookie’?

MM Mega Market sử dụng các cookie để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có.