2020: Đứng thứ 3 trong Top 10 Nhà bán lẻ Uy Tin Nhất Việt Nam++

 

2019: được công nhận danh hiệu cơ sở, công trình sử dụng Năng lượng xanh trên địa bàn Hà Nội năm 2019++

 

2018: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông