Sign in

Chính sách đổi trả hàng

CHÍNH SÁCH HỦY ĐƠN HÀNG, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

 

12.1. Theo Chính Sách MMPRO vào từng thời điểm, Người Mua có thể hủy đơn hàng trong các trường hợp sau:

 

(a) Ở giai đoạn “Chờ Xác Nhận” nếu được MMPRO  chấp nhận;

 

(b) Ở giai đoạn “Chờ Lấy Hàng” nếu được Đơn Vị Vận Chuyển chấp nhận.

 

12.2. Người Mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của MMPRO.

 

12.3. Phụ thuộc vào quy định tại Điều 12.4, việc hoàn tiền cho Người Mua sẽ được thực hiện cùng một phương thức thanh toán mà Người Mua đã sử dụng khi mua hàng ban đầu (“Phương Thức Thanh Toán Ban Đầu”) trong khoảng thời gian được công bố tùy từng thời điểm.

 

12.4. Trong trường hợp MMPRO  không thể thực hiện việc hoàn tiền thông qua Phương Thức Thanh Toán Ban Đầu vì bất kỳ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Phương Thức Thanh Toán Ban Đầu không còn hiệu lực hoặc không thể sử dụng để nhận tiền), Người Mua xác nhận và đồng ý rằng (i) MMPRO  có thể thực hiện việc hoàn tiền bằng cách hoàn tiền vào số dư tài khoản tài khoản MMPRO  (hạn mức tín dụng trả trước)

 

12.5. Chính sách bảo hành:

 

  1. Đối với sản phẩm ký gửi trực tuyến:

Phụ thuộc vào chính sách của đơn vị ký gửi, tham khảo ở trang nhà bán hàng

 

  1. Đối với các sản phẩm còn lại:

Những mặt hàng điện tử mua tại MMVN đều được bảo hành bởi các nhà sản xuất, địa điểm bảo hành do nhà sản xuất ủy quyền được ghi rõ trên phiếu bảo hành. Ngoài ra, Người Mua có thể mang sản phẩm đến MMVN để được tư vấn bảo hành.

 

 

12.6. Chính sách đổi trả hàng đối với các sản phẩm không phải hàng ký gửi trực tuyến:

 

Sản phẩm phải thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây để được đổi – trả:

 

  1. Sản phẩm đã mua gặp phải vấn đề kỹ thuật/chất lượng trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng. Riêng những mặt hàng thực phẩm khô/tươi phải được đổi trả trong vòng 24 giờ.

 

  1. Sản phẩm đã mua gặp phải vấn đề kỹ thuật/chất lượng không thể sửa chữa được trong thời hạn bảo hành (sản phẩm đã qua hơn 3 lần bảo hành trong thời hạn bảo hành).

 

  • Sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, dập nát hoặc không đúng với thông tin đơn hàng đã đặt (người nhận hàng, tên mã sản phẩm, số lượng,…) được phát hiện lúc kiểm tra ngay sau khi nhận hàng.

 

12.7. Các trường hợp không áp dụng đổi – trả hàng với các sản phẩm không phải hàng ký gửi trực tuyến

 

Những mặt hàng thực phẩm Tươi sống (*) sẽ không được đổi – trả hàng, trừ trường hợp hàng hóa hư hỏng được phát hiện lúc kiểm tra ngay khi nhận hàng.

Những mặt hàng khuyến mãi sẽ không được áp dụng đổi – trả, trừ trường hợp hàng khuyến mãi gặp vấn đề kỹ thuật/chất lượng/ số lượng như liệt kê ở điều kiện trên, MMVN sẽ tiến hành 1- đổi- 1 đối với hàng khuyến mãi đó.

 

 

12.8. Phương thức đổi trả hàng với các sản phẩm không phải hàng ký gửi trực tuyến:

 

Trong trường hợp Quý khách trả một phần đơn hàng ngay khi nhận, nhân viên giao hàng sẽ ghi chú trên bản sao đơn hàng và liên 2 của hóa đơn sau đó nhân viên giao hàng sẽ yêu cầu khách hàng ký xác nhận. Nhân viên giao hàng sẽ giao hàng, thu tiền tương ứng với lượng hàng mà khách hàng đồng ý nhận. Những sản phẩm bị trả lại cùng với hóa đơn và bản sao đơn hàng sẽ được đem về trung tâm MM Mega Market MMVN. Hóa đơn chính xác sẽ được xuất lại và mang đến cho khách hàng vào lần mua sau đó hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trong trường hợp Quý khách không nhận toàn bộ đơn hàng, hàng hóa và hóa đơn sẽ được vận chuyển về trung tâm và tiến hành hủy hóa đơn.

Đối với sản phẩm cần đổi – trả có lỗi kỹ thuật/chất lượng, quý khách vui lòng mang sản phẩm cần đổi trả và hóa đơn đến trung tâm MM Mega MarketMMVN đã mua hàng để được hỗ trợ.

(*) Các mặt hàng thực phẩm Tươi sống bao gồm các thực phẩm tươi như thịt, cá, đồ đóng hộp…

 

12.9 Chính sách đổi trả hàng đối với các sản phẩm ký gửi trực tuyến:

Phụ thuộc vào từng đơn vị, chi tiết trên trang thông tin nhà cung cấp