GIẢI PHÁP DÀNH CHO HORECA

solution/image/1667483712_Th_c_ph_m_ch_bi_n.jpg

Thực phẩm chế biến

MM Mega Market hợp tác trực tiếp với nông dân phát triển các nông trại sản xuất nguyên liệu riêng biệt và khép kín. Tươi sạch an toàn từ trang trại tới bàn ăn

solution/image/1667483254_th_c_ph_m_t_i_s_ng.jpg

Thực phẩm tươi sống

Tươi sạch an toàn từ nông trại đến bàn ăn

solution/image/1667483507_th_c_ph_m_thi_t_y_u.jpg

Thực phẩm thiết yếu

MM Mega Market hợp tác trực tiếp với nông dân phát triển các nông trại sản xuất nguyên liệu

GIẢI PHÁP DÀNH CHO VĂN PHÒNG

solution/image/1667484021_C_n_tin_v_n_ph_ng.jpg

Căn tin văn phòng

MM Mega Market hợp tác trực tiếp với nông dân phát triển các nông trại sản xuất nguyên liệu

solution/image/1667484689_Gi_i_ph_p_an_to_n.png

Giải pháp an toàn

MM Mega Market cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thân thiện môi trường

GIẢI PHÁP CỬA HÀNG GIÁ TỐT

solution/image/1668416692_THUMBNAIL-GIAI-PHAP-GIA-TOT.jpg

Cửa hàng Giá Tốt

MM Mega Market hợp tác trực tiếp với nông dân phát triển các nông trại sản xuất nguyên liệu

GIẢI PHÁP ĐẶC BIỆT

solution/image/1667485483__m_th_c_H_n_Qu_c.jpg

Ẩm thực Hàn Quốc

Cung cấp nguồn nguyên liệu và các sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc

solution/image/1667485546__m_th_c_Nh_t_B_n.jpg

Ẩm thực Nhật Bản

Cung cấp nguồn nguyên liệu và các sản phẩm đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản

solution/image/1669174156_CANTEEN-TRUONG-HOC--THUMBNAIL.jpg

Căn tin trường học

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng từ rau củ quả,

solution/image/1667486255_C_n_tin_nh_tr_.jpg

Căn tin nhà trẻ

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng từ rau củ quả

solution/image/1669171940_CASINO--THUMBNAIL.jpg

Casino

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng của nhãn hàng Casino

solution/image/1669171733_METRO-CHEF--THUMBNAIL.jpg

Metro Chef

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng của nhãn hàng Metro

GIẢI PHÁP KHÁC

solution/image/1669174156_CANTEEN-TRUONG-HOC--THUMBNAIL.jpg

Căn tin trường học

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng từ rau củ quả,

solution/image/1667486255_C_n_tin_nh_tr_.jpg

Căn tin nhà trẻ

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng từ rau củ quả

solution/image/1669171940_CASINO--THUMBNAIL.jpg

Casino

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng của nhãn hàng Casino

solution/image/1669171733_METRO-CHEF--THUMBNAIL.jpg

Metro Chef

MM Mega Market một trung tâm phân phối đa dạng các mặt hàng chất lượng của nhãn hàng Metro

solution/image/1668394562_THUMBNAIL-GIANG-SINH.jpg

Trang trí Giáng Sinh

Mang không khí lễ hội đến nơi làm việc, trao nụ cười cho đồng nghiệp / khách hàng / đối tác của bạn

solution/image/1668399737_THUMBNAIL-HAMPER.jpg

Quà tặng - Phúc lợi Doanh nghiệp

Giải pháp quà tặng hamper cho nhân viên / đối tác / khách hàng của bạn.