Điều kiện giao dịch chung

1. Đối tượng khách mua hàng của MMPRO: là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ký kết hợp đồng với MMVN, có nhu cầu đặt hàng trên website mmpro.vn và đã được MMVN cấp tài khoản truy cập website mmpro.vn

 

2. Thủ tục đăng ký tài khoản trên mmpro.vn: doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ký kết hợp đồng với MMVN, có nhu cầu đặt hàng trên website mmpro.vn điền đầy đủ thông tin trong Đơn Đăng Kí Tài Khoản được đính kèm hoặc liên hệ số hotline 02835190390, gửi thư vào hộp thự [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến nhân viên MMVN phụ trách hợp đồng giữa MMVN và Quý Khách để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết.

3. Trường hợp hợp đồng giữa Quý Khách và MMVN chấm dứt  hoặc không được gia hạn hoặc Quý Khách ngừng kinh doanh thì tài khoản được cấp cũng sẽ hết hiệu lực. Trong các trường hợp này, nếu Quý khách cần khôi phục, duy trì tài khoản,  vui lòng liên hệ liên hệ số hotline 02835190390, gửi thư vào hộp thự [email protected] để được xem xét xử lý.

 

4. MMVN bảo lưu quyền xử lý tài khoản đăng ký của Quý khách trong các trường hợp luật pháp quy định và trong các trường hợp phát sinh do nhu cầu hoạt động kinh doanh của MMVN.