Gia vị - Đồ khô

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Bò 2 lát Hạ Long (150g)
  Bò 2 lát Hạ Long (150g)
  SKU 207384_8934696002098
  Giá từ 25.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Bột ớt Metro Chef (120g)
  Bột ớt Metro Chef (120g)
  SKU 383851_23838512
  Giá từ 185.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nụ bạch hoa ngâm giấm Metro Chef (690g)
  Nụ bạch hoa ngâm giấm Metro Chef (690g)
  SKU 383829_23838291
  Giá từ 170.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Ớt nướng ngâm dầu Metro Chef (1540g)
  Ớt nướng ngâm dầu Metro Chef (1540g)
  SKU 383826_23838260
  Giá từ 350.909 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cà tím Metro Chef ngâm dầu (1540g)
  Cà tím Metro Chef ngâm dầu (1540g)
  SKU 383825_23838253
  Giá từ 383.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nui Macaroni Metro Chef (5kg)
  Nui Macaroni Metro Chef (5kg)
  SKU 383868_23838680
  Giá từ 259.091 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Nui Fusilli Metro Chef (5kg)
  Nui Fusilli Metro Chef (5kg)
  SKU 383863_23838635
  Giá từ 294.545 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Nui Penne Rigate Metro Chef (5kg)
  Nui Penne Rigate Metro Chef (5kg)
  SKU 383861_23838611
  Giá từ 294.545 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Nui Fusilli Metro Chef (500g)
  Nui Fusilli Metro Chef (500g)
  SKU 383839_23838390
  Giá từ 40.909 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Nui Fusilli Metro Chef (500g)
  Nui Fusilli Metro Chef (500g)
  SKU 383833_23838338
  Giá từ 45.455 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Nui Penne Rigate Metro Chef, 500g
  Nui Penne Rigate Metro Chef, 500g
  SKU 383830_23838307
  Giá từ 42.727 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bột quế Metro Chef (50g)
  Bột quế Metro Chef (50g)
  SKU 383853_23838536
  Giá từ 419.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách