Bộ lọc Đóng lại
Lựa chọn mua sắm
Thương hiệu sản phẩm
Thực phẩm tươi sống
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Phi lê bò tinh loại 1
  Phi lê bò tinh loại 1
  SKU 2277_20022778
  Giá từ 371.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi bít tết bò tinh loại 1
  Đùi bít tết bò tinh loại 1
  SKU 2289_20022891
  Giá từ 300.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đùi bít tết bò tinh loại 2
  Đùi bít tết bò tinh loại 2
  SKU 206528_22065285
  Giá từ 294.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Thăn ngoại bò tinh loại 1
  Thăn ngoại bò tinh loại 1
  SKU 2256_20022563
  Giá từ 340.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Thăn ngoại bò tinh loại 2
  Thăn ngoại bò tinh loại 2
  SKU 206526_22065261
  Giá từ 301.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nạm bò tinh loại 1
  Nạm bò tinh loại 1
  SKU 2315_20023157
  Giá từ 197.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Nạc vai bò nguyên
  Nạc vai bò nguyên
  SKU 206532_22065322
  Giá từ 289.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Nạc bò xay loại 1
  Nạc bò xay loại 1
  SKU 23945_20239459
  Giá từ 228.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Nạc bò xay loại 2
  Nạc bò xay loại 2
  SKU 177629_21776298
  Giá từ 186.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Xương bò
  Xương bò
  SKU 2360_20023607
  Giá từ 81.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Xương bò
  Xương bò
  SKU 177733_21777332
  Giá từ 43.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Bò viên đặc biệt
  Bò viên đặc biệt
  SKU 341942_23419421
  Giá từ 199.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách