Giò - Chả (12 sản phẩm)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Thêm vào danh sách yêu thích
  Chả bò kiểu Huế, 200g
  SKU: 421726

  Giao hàng bởi HOA DOANH

  Product Id: 356751
 2. Thêm vào danh sách yêu thích
  Product Id: 356760
 3. Thêm vào danh sách yêu thích
  Chả cá rô phi thiên nhiên, 300gr
  SKU: 420638

  Giao hàng bởi HDC

  Product Id: 355788
 4. Thêm vào danh sách yêu thích
  [GIẢM 30%] Chả cốm, 200g
  SKU: 421720

  Giao hàng bởi HOA DOANH

  Product Id: 356745
 5. Thêm vào danh sách yêu thích
  Chả cốm, 300g
  SKU: 421717

  Giao hàng bởi HOA DOANH

  Product Id: 356742
 6. Thêm vào danh sách yêu thích
  CHA LUA 250G
  SKU: 421286

  Giao hàng bởi VIỆT HƯƠNG

  Product Id: 356453
 7. Thêm vào danh sách yêu thích
  Chả lụa kiểu huế, 60g
  SKU: 421704

  Giao hàng bởi HOA DOANH

  Product Id: 356729
 8. Thêm vào danh sách yêu thích
  Chả ốc, 200g
  SKU: 421731

  Giao hàng bởi HOA DOANH

  Product Id: 356756
 9. Thêm vào danh sách yêu thích
  Chả ốc, 300g
  SKU: 421721

  Giao hàng bởi HOA DOANH

  Product Id: 356746
 10. Thêm vào danh sách yêu thích
  CHẢ THỦ 500g
  SKU: 421296

  Giao hàng bởi VIỆT HƯƠNG

  Product Id: 356463
 11. Thêm vào danh sách yêu thích
  Chả tôm hấp, 200g
  SKU: 421703

  Giao hàng bởi HOA DOANH

  Product Id: 356728
 12. Thêm vào danh sách yêu thích
  GIÒ NẠC
  SKU: 421014

  Giao hàng bởi ANH HOÀNG THY

  Product Id: 356098
Xem dưới dạng Lưới Danh sách