Băng keo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Băng keo OPP 1.2cm*50Y 24 cuộn/ lốc
  Băng keo OPP 1.2cm*50Y 24 cuộn/ lốc
  SKU 384417_23844179
  Giá từ 79.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Băng keo 18mm*18m*20y 10 cuộn MM
  Băng keo 18mm*18m*20y 10 cuộn MM
  SKU 255536_22555366
  Giá từ 26.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Băng keo màu 48mm*72m OPP
  Băng keo màu 48mm*72m OPP
  SKU 252308_22523082
  Giá từ 11.500 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Băng keo đục 0.043*48mm*80Y-6 cuộn OPP
  Băng keo đục 0.043*48mm*80Y-6 cuộn OPP
  SKU 21570_20215705
  Giá từ 55.200 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Băng keo trong 0.43mm*48mm*60Y*6 cuộn OPP
  Băng keo trong 0.43mm*48mm*60Y*6 cuộn OPP
  SKU 210431_22104311
  Giá từ 41.600 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Băng keo trong OPP 0.05x48mmx100y lốc 6 cuộn
  Băng keo trong OPP 0.05x48mmx100y lốc 6 cuộn
  SKU 162394_21623943
  Giá từ 161.200 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Băng keo xanh dương 4.8cm*80Y*6 cuộn ANGEL
  Băng keo xanh dương 4.8cm*80Y*6 cuộn ANGEL
  SKU 162403_21624032
  Giá từ 67.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Băng keo đục OPP 0.050x48mm x 100y lốc 6 cuộn
  Băng keo đục OPP 0.050x48mm x 100y lốc 6 cuộn
  SKU 162393_21623936
  Giá từ 77.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Băng keo trong 0.043x48mm x 100y lốc 6 cuộn OPP
  Băng keo trong 0.043x48mm x 100y lốc 6 cuộn OPP
  SKU 14430_20144302
  Giá từ 134.200 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Băng keo đục 0.043x48mm x 100y lốc 6 cuộn OPP
  Băng keo đục 0.043x48mm x 100y lốc 6 cuộn OPP
  SKU 14432_20144326
  Giá từ 134.200 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Băng keo đục 0.043x60mm x 100y lốc 5 cuộn OPP
  Băng keo đục 0.043x60mm x 100y lốc 5 cuộn OPP
  SKU 14436_20144364
  Giá từ 70.800 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Băng keo trong 0.05x60mm x 100y lốc 5 cuộn OPP
  Băng keo trong 0.05x60mm x 100y lốc 5 cuộn OPP
  SKU 14497_20144975
  Giá từ 171.600 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang