Băng keo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Băng keo nến 48mm*25m
  Băng keo nến 48mm*25m
  SKU 322318_23223189
  Giá từ 1.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Băng keo MM 12mm*25y (12 cuộn)
  Băng keo MM 12mm*25y (12 cuộn)
  SKU 255538_22555380
  Giá từ 35.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Băng keo MM 12mm*13m (1 cuộn)
  Băng keo MM 12mm*13m (1 cuộn)
  SKU 255541_22555410
  Giá từ 25.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Băng keo trong Happy Price (10 cuộn)
  Băng keo trong Happy Price (10 cuộn)
  SKU 258992_22589927
  Giá từ 45.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Băng keo trong MM 18mm*18m (10 cuộn)
  Băng keo trong MM 18mm*18m (10 cuộn)
  SKU 255536_22555366
  Giá từ 26.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Băng keo trong 47mm*72m
  Băng keo trong 47mm*72m
  SKU 252303_22523037
  Giá từ 11.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Băng keo màu xanh 25mm*25m
  Băng keo màu xanh 25mm*25m
  SKU 247604_22476043
  Giá từ 24.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Băng keo trong OPP 47mm*150y
  Băng keo trong OPP 47mm*150y
  SKU 227210_22272102
  Giá từ 34.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Băng keo đục OPP 47mm*100y
  Băng keo đục OPP 47mm*100y
  SKU 227211_22272119
  Giá từ 25.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Băng keo trong MM 48mm*90m (6 cuộn)
  Băng keo trong MM 48mm*90m (6 cuộn)
  SKU 255543_22555434
  Giá từ 159.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Băng keo OPP MM 48mm*50y (6 cuộn)
  Băng keo OPP MM 48mm*50y (6 cuộn)
  SKU 255544_22555441
  Giá từ 89.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Băng keo màu OPP 48mm*72m
  Băng keo màu OPP 48mm*72m
  SKU 252308_22523082
  Giá từ 11.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách