Băng keo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Băng keo 18mm*18m*20y 10 cuộn MM
  Băng keo 18mm*18m*20y 10 cuộn MM
  SKU 255536_22555366
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Băng keo đục 0.043*48mm*80Y-6 cuộn OPP
  Băng keo đục 0.043*48mm*80Y-6 cuộn OPP
  SKU 21570_20215705
  Giá từ 109.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Băng keo giấy 2.4*20Y 1 cuộn HAPPY PRICE
  Băng keo giấy 2.4*20Y 1 cuộn HAPPY PRICE
  SKU 240239_22402394
  Giá từ 9.000 VNĐ

  (trên mỗi Cuộn)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Băng keo 2 mặt 12mm*10Y 24 cuộn/ lốc HAPPY PRICE
  Băng keo 2 mặt 12mm*10Y 24 cuộn/ lốc HAPPY PRICE
  SKU 165443_21654435
  Giá từ 59.000 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Băng keo mút 70*20mm*12Y 1 cuộn HAPPY PRICE
  Băng keo mút 70*20mm*12Y 1 cuộn HAPPY PRICE
  SKU 227213_22272133
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Băng Keo Pvc Happy Price 36mm*7m*6 Cuộn
  Băng Keo Pvc Happy Price 36mm*7m*6 Cuộn
  SKU 255549_22555496
  Giá từ 66.800 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách