Kẹp Giấy - Kim

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Kẹp giấy nhọn 25mm 1 hộp AGELESS
  Kẹp giấy nhọn 25mm 1 hộp AGELESS
  SKU 206768_22067685
  Giá từ 5.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Kẹp bướm 19mm 12 cái/ hộp AGELESS
  Kẹp bướm 19mm 12 cái/ hộp AGELESS
  SKU 198429_21984297
  Giá từ 7.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Kẹp bướm 25mm 12 cái/ hộp AGELESS
  Kẹp bướm 25mm 12 cái/ hộp AGELESS
  SKU 198430_21984303
  Giá từ 12.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Kẹp bướm 51mm 12 cái/ hộp AGELESS
  Kẹp bướm 51mm 12 cái/ hộp AGELESS
  SKU 198433_21984334
  Giá từ 35.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Kẹp bướm 15mm 12 cái/ hộp AGELESS
  Kẹp bướm 15mm 12 cái/ hộp AGELESS
  SKU 198428_21984280
  Giá từ 7.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Kẹp bướm 41mm 12 cái/ hộp AGELESS
  Kẹp bướm 41mm 12 cái/ hộp AGELESS
  SKU 198432_21984327
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách