Thực Phẩm Tươi Sống
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 1
  Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 1
  SKU 148341_21483417
  Giá từ 18.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nấm bào ngư 1kg (trắng)
  Nấm bào ngư 1kg (trắng)
  SKU 194597_21945977
  Giá từ 39.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Viên Basa Agifish 1kg
  Cá Viên Basa Agifish 1kg
  SKU 89581_20895815
  Giá từ 79.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Thanh Cua Surimi 500g
  Thanh Cua Surimi 500g
  SKU 57585_20575854
  Giá từ 139.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Thanh Cua Surimi 3N 500g
  Thanh Cua Surimi 3N 500g
  SKU 192213_21922138
  Giá từ 115.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Chạo Cá Basa Agifish 1kg
  Chạo Cá Basa Agifish 1kg
  SKU 89536_20895365
  Giá từ 88.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Ghẹ Fa Ramci Big Meal 420g
  Ghẹ Fa Ramci Big Meal 420g
  SKU 340081_23400818
  Giá từ 97.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Tôm Cuộn Khoai Tây Big Meal 300g
  Tôm Cuộn Khoai Tây Big Meal 300g
  SKU 258260_22582607
  Giá từ 73.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Hải Sản Nigico Thập Cẩm 1kg
  Hải Sản Nigico Thập Cẩm 1kg
  SKU 153821_21538216
  Giá từ 159.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá Nục (Tươi) Loại 2
  Cá Nục (Tươi) Loại 2
  SKU 186649_21866494
  Giá từ 61.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá Bóp Tươi Nguyên Con
  Cá Bóp Tươi Nguyên Con
  SKU 174378_21743788
  Giá từ 180.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cá Thu Tươi Nguyên Con Loại 1
  Cá Thu Tươi Nguyên Con Loại 1
  SKU 174018_21740183
  Giá từ 149.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách