Xương/ Sườn heo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Sườn non heo VietGap
  Sườn non heo VietGap
  SKU 342638_23426382
  Giá từ 275.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Sườn Non Bẹ Heo
  Sườn Non Bẹ Heo
  SKU 55957_20559571
  Giá từ 279.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Sườn Non Heo VietGap AHP
  Sườn Non Heo VietGap AHP
  SKU 259423_22594235
  Giá từ 249.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Sườn Non Heo VietGap Loại 1
  Sườn Non Heo VietGap Loại 1
  SKU 238959_22389596
  Giá từ 245.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Sườn Non Heo VietGap
  Sườn Non Heo VietGap
  SKU 239272_22392725
  Giá từ 245.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Sườn non heo
  Sườn non heo
  SKU 206514_22065148
  Giá từ 220.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Sườn Già Heo VietGap
  Sườn Già Heo VietGap
  SKU 239273_22392732
  Giá từ 127.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Xương Cốt Lết Heo VietGap
  Xương Cốt Lết Heo VietGap
  SKU 238979_22389794
  Giá từ 94.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Xương Heo VietGap
  Xương Heo VietGap
  SKU 238977_22389770
  Giá từ 99.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Xương Heo
  Xương Heo
  SKU 2244_20022440
  Giá từ 118.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách