Các loại khác

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Giò Sống Heo
  Giò Sống Heo
  SKU 342644_23426443
  Giá từ 195.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Chân Giò Heo VietGap Loại 1
  Chân Giò Heo VietGap Loại 1
  SKU 238966_22389664
  Giá từ 135.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Tai Heo/ Vành Tai Heo
  Tai Heo/ Vành Tai Heo
  SKU 31891_20318918
  Giá từ 195.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Mỡ heo - VietGap
  Mỡ heo - VietGap
  SKU 238951_22389510
  Giá từ 34.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Mỡ Heo Loại 1 (Mỡ Lưng)
  Mỡ Heo Loại 1 (Mỡ Lưng)
  SKU 2237_20022372
  Giá từ 222.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách