Ba rọi heo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Ba Rọi Heo Đông Lạnh Nhập Khẩu
  Ba Rọi Heo Đông Lạnh Nhập Khẩu
  SKU 225298_22252982
  Giá từ 119.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Ba Rọi Heo Ba Chỉ Loại 1 VietGap
  Ba Rọi Heo Ba Chỉ Loại 1 VietGap
  SKU 238958_22389589
  Giá từ 169.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ba Rọi Heo Ba Chỉ Loại 2 VietGap
  Ba Rọi Heo Ba Chỉ Loại 2 VietGap
  SKU 239271_22392718
  Giá từ 165.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Ba rọi heo rút sườn
  Ba rọi heo rút sườn
  SKU 227763_22277633
  Giá từ 229.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Ba Rọi Heo Loại 1
  Ba Rọi Heo Loại 1
  SKU 2229_20022297
  Giá từ 179.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Ba Rọi Heo Rút Xương AHP
  Ba Rọi Heo Rút Xương AHP
  SKU 221938_22219381
  Giá từ 229.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Ba Rọi Heo/Ba Chỉ Loại 2
  Ba Rọi Heo/Ba Chỉ Loại 2
  SKU 206513_22065131
  Giá từ 186.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách