Thịt trong nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Sườn non heo VietGap
  Sườn non heo VietGap
  SKU 342638_23426382
  Giá từ 275.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 2. Sườn Non Bẹ Heo
  Sườn Non Bẹ Heo
  SKU 55957_20559571
  Giá từ 279.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 3. Sườn Non Heo VietGap AHP
  Sườn Non Heo VietGap AHP
  SKU 259423_22594235
  Giá từ 249.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 4. Sườn Non Heo VietGap Loại 1
  Sườn Non Heo VietGap Loại 1
  SKU 238959_22389596
  Giá từ 245.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 5. Sườn Non Heo VietGap
  Sườn Non Heo VietGap
  SKU 239272_22392725
  Giá từ 245.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 6. Sườn non heo
  Sườn non heo
  SKU 206514_22065148
  Giá từ 220.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 7. Sườn Già Heo VietGap
  Sườn Già Heo VietGap
  SKU 239273_22392732
  Giá từ 127.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 8. Thịt Vai Heo Loại 2 VietGap
  Thịt Vai Heo Loại 2 VietGap
  SKU 239274_22392749
  Giá từ 125.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 9. Thịt Vai Heo
  Thịt Vai Heo
  SKU 206516_22065162
  Giá từ 159.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 10. Nạc Vai Heo Loại 2 VietGap
  Nạc Vai Heo Loại 2 VietGap
  SKU 239276_22392763
  Giá từ 180.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 11. Xương Cốt Lết Heo VietGap
  Xương Cốt Lết Heo VietGap
  SKU 238979_22389794
  Giá từ 94.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 12. Xương Heo VietGap
  Xương Heo VietGap
  SKU 238977_22389770
  Giá từ 99.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách