Thịt nhập khẩu

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Sườn Sụn Heo Đông Lạnh Nhập Khẩu
  Sườn Sụn Heo Đông Lạnh Nhập Khẩu
  SKU 218034_22180346
  Giá từ 119.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nạc Lưng Heo Đông Lạnh Xuất Xứ Mỹ
  Nạc Lưng Heo Đông Lạnh Xuất Xứ Mỹ
  SKU 351220_23512207
  Giá từ 129.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cốt lết heo đông lạnh nhập khẩu
  Cốt lết heo đông lạnh nhập khẩu
  SKU 238069_22380692
  Giá từ 98.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Khoanh Giò Heo Nhập Khẩu
  Khoanh Giò Heo Nhập Khẩu
  SKU 118802_21188022
  Giá từ 44.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách