Gà nguyên con

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Gà Thả Vườn Nguyên Con
  Gà Thả Vườn Nguyên Con
  SKU 353910_23539105
  Giá từ 79.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Gà Ta Không Đầu TTP
  Gà Ta Không Đầu TTP
  SKU 253324_22533241
  Giá từ 169.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Gà Ta Nguyên Con
  Gà Ta Nguyên Con
  SKU 2085_20020859
  Giá từ 125.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Gà Tam Hoàng
  Gà Tam Hoàng
  SKU 2081_20020811
  Giá từ 109.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Gà Thả Vườn VietGap
  Gà Thả Vườn VietGap
  SKU 156660_21566608
  Giá từ 87.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách