Cánh/ đùi gà

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Đùi Gà Góc Tư Tháo Khớp LBC
  Đùi Gà Góc Tư Tháo Khớp LBC
  SKU 225718_22257185
  Giá từ 75.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi Góc Tư Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  Đùi Góc Tư Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  SKU 137955_21379550
  Giá từ 79.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đùi Tỏi Gà Đông Lạnh Nhập Khẩu
  Đùi Tỏi Gà Đông Lạnh Nhập Khẩu
  SKU 105835_21058356
  Giá từ 42.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Đùi Góc Tư Gà Đông Lạnh Xuất Xứ Mỹ
  Đùi Góc Tư Gà Đông Lạnh Xuất Xứ Mỹ
  SKU 125730_21257308
  Giá từ 38.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Đùi Gà Rút Xương
  Đùi Gà Rút Xương
  SKU 243331_22433312
  Giá từ 81.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp LBC
  Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp LBC
  SKU 225670_22256706
  Giá từ 89.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  SKU 137954_21379543
  Giá từ 89.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Chân Gà Công Nghiệp MM 1kg
  Chân Gà Công Nghiệp MM 1kg
  SKU 191948_21919480
  Giá từ 68.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cánh Gà Khay 500g - BH
  Cánh Gà Khay 500g - BH
  SKU 373044_23730441
  Giá từ 44.500 VNĐ

  (trên mỗi Khay)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cánh gà Khay CP
  Cánh gà Khay CP
  SKU 351031_23510319
  Giá từ 49.900 VNĐ

  (trên mỗi Khay)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cánh Gà Công Ngiệp CP Việt Nam 1kg
  Cánh Gà Công Ngiệp CP Việt Nam 1kg
  SKU 137956_21379567
  Giá từ 89.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách