Thịt phile gà

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Ức Phi Lê Gà Công Nghiệp LBC
  Ức Phi Lê Gà Công Nghiệp LBC
  SKU 225665_22256652
  Giá từ 79.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Ức Phi Lê Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  Ức Phi Lê Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  SKU 137953_21379536
  Giá từ 89.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách