Thịt gia cầm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Gà thả vườn nguyên con
  Gà thả vườn nguyên con
  SKU 353910_23539105
  Giá từ 86.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Gà ta không đầu TTP
  Gà ta không đầu TTP
  SKU 253324_22533241
  Giá từ 185.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Gà ta nguyên con
  Gà ta nguyên con
  SKU 2085_20020859
  Giá từ 130.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Gà tam hoàng
  Gà tam hoàng
  SKU 2081_20020811
  Giá từ 87.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Gà thả vườn VietGap
  Gà thả vườn VietGap
  SKU 156660_21566608
  Giá từ 94.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cánh gà khay 500g BA HUÂN
  Cánh gà khay 500g BA HUÂN
  SKU 373044_23730441
  Giá từ 49.400 VNĐ

  (trên mỗi Khay)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cánh gà khay CP
  Cánh gà khay CP
  SKU 351031_23510319
  Giá từ 57.200 VNĐ

  (trên mỗi Khay)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cánh gà công nghiệp 1kg CP
  Cánh gà công nghiệp 1kg CP
  SKU 137956_21379567
  Giá từ 93.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Chân gà công nghiệp 1kg MM
  Chân gà công nghiệp 1kg MM
  SKU 191948_21919480
  Giá từ 71.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. IN. CHICKEN BREA
  IN. CHICKEN BREA
  SKU 146953_21469534
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. UC PHI LE GA CN
  UC PHI LE GA CN
  SKU 369490_23694903
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Ức phi lê gà công nghiệp LBC
  Ức phi lê gà công nghiệp LBC
  SKU 225665_22256652
  Giá từ 86.300 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang