Thịt gia cầm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Đùi Gà Góc Tư Tháo Khớp LBC
  Đùi Gà Góc Tư Tháo Khớp LBC
  SKU 225718_22257185
  Giá từ 75.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi Góc Tư Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  Đùi Góc Tư Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  SKU 137955_21379550
  Giá từ 79.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Xương Ức Gà CP Việt Nam 1kg
  Xương Ức Gà CP Việt Nam 1kg
  SKU 137957_21379574
  Giá từ 36.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Đùi Tỏi Gà Đông Lạnh Nhập Khẩu
  Đùi Tỏi Gà Đông Lạnh Nhập Khẩu
  SKU 105835_21058356
  Giá từ 42.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Đùi Góc Tư Gà Đông Lạnh Xuất Xứ Mỹ
  Đùi Góc Tư Gà Đông Lạnh Xuất Xứ Mỹ
  SKU 125730_21257308
  Giá từ 38.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Đùi Gà Rút Xương
  Đùi Gà Rút Xương
  SKU 243331_22433312
  Giá từ 81.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp LBC
  Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp LBC
  SKU 225670_22256706
  Giá từ 89.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  Đùi Tỏi Gà Công Nghiệp CP Việt Nam 1kg
  SKU 137954_21379543
  Giá từ 89.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Ức Vịt Có Xương
  Ức Vịt Có Xương
  SKU 140697_21406973
  Giá từ 119.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Vịt Siêu Thịt
  Vịt Siêu Thịt
  SKU 2123_20021238
  Giá từ 89.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Phi lê đà điểu 1kg
  Phi lê đà điểu 1kg
  SKU 337229_23372290
  Giá từ 289.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cánh Gà Đông Lạnh Nhập Khẩu
  Cánh Gà Đông Lạnh Nhập Khẩu
  SKU 59919_20599195
  Giá từ 79.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang