Thịt gia cầm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Đùi góc tư gà tháo khớp LBC
  Đùi góc tư gà tháo khớp LBC
  SKU 225718_22257185
  Giá từ 78.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi góc tư tháo khớp CP
  Đùi góc tư tháo khớp CP
  SKU 202065_22020659
  Giá từ 83.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đùi góc tư gà công nghiệp CP Việt Nam, 1kg
  Đùi góc tư gà công nghiệp CP Việt Nam, 1kg
  SKU 137955_21379550
  Giá từ 83.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Xương ức gà MM, 1kg
  Xương ức gà MM, 1kg
  SKU 191953_21919534
  Giá từ 42.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Xương ức gà CP, 1kg
  Xương ức gà CP, 1kg
  SKU 137957_21379574
  Giá từ 38.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Chân gà đông lạnh xuất xứ Brazil, 35g up
  Chân gà đông lạnh xuất xứ Brazil, 35g up
  SKU 157964_21579646
  Giá từ 59.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Đùi tỏi gà đông lạnh nhập khẩu
  Đùi tỏi gà đông lạnh nhập khẩu
  SKU 105835_21058356
  Giá từ 39.600 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Đùi góc tư gà đông lạnh, xuất xứ Mỹ
  Đùi góc tư gà đông lạnh, xuất xứ Mỹ
  SKU 125730_21257308
  Giá từ 30.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Đùi gà rút xương
  Đùi gà rút xương
  SKU 243331_22433312
  Giá từ 85.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Đùi tỏi gà công nghiệp LBC
  Đùi tỏi gà công nghiệp LBC
  SKU 225670_22256706
  Giá từ 93.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Đùi tỏi gà công nghiệp MM, 1kg
  Đùi tỏi gà công nghiệp MM, 1kg
  SKU 191951_21919510
  Giá từ 89.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Đùi gà tỏi công nghiệp CP, 1kg
  Đùi gà tỏi công nghiệp CP, 1kg
  SKU 137954_21379543
  Giá từ 93.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang