Xương/ sườn bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Xương bò
  Xương bò
  SKU 2360_20023607
  Giá từ 78.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Xương bò
  Xương bò
  SKU 177733_21777332
  Giá từ 41.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách