Thịt phi lê

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. - +
  Thêm vào danh sách yêu thích
  Phi lê bò tinh loại 1
  SKU: 2277_20022778
  Product Id: 70236
 2. - +
  Thêm vào danh sách yêu thích
  Phi Lê Bò nguyên
  SKU: 206527_22065278
  Product Id: 70233
Xem dưới dạng Lưới Danh sách