Bắp/ đùi bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 1
  Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 1
  SKU 2289_20022891
  Giá từ 306.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 2
  Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 2
  SKU 206528_22065285
  Giá từ 282.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách