Thịt trong nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Xương bò
  Xương bò
  SKU 2360_20023607
  Giá từ 78.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Xương bò
  Xương bò
  SKU 177733_21777332
  Giá từ 41.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nạc Bò Xay Loại 1
  Nạc Bò Xay Loại 1
  SKU 23945_20239459
  Giá từ 239.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nạc Bò Xay Loại 2
  Nạc Bò Xay Loại 2
  SKU 177629_21776298
  Giá từ 195.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Nạc Vai Bò Nguyên
  Nạc Vai Bò Nguyên
  SKU 206532_22065322
  Giá từ 277.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nạm Bò Tinh Loại 1
  Nạm Bò Tinh Loại 1
  SKU 2315_20023157
  Giá từ 189.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 1
  Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 1
  SKU 2289_20022891
  Giá từ 306.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 2
  Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 2
  SKU 206528_22065285
  Giá từ 282.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Phi lê bò tinh - Loại 1
  Phi lê bò tinh - Loại 1
  SKU 2277_20022778
  Giá từ 354.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách