Nạc/ thăn bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Thăn Ngoại Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Thăn Ngoại Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 130615_21306150
  Giá từ 225.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Thăn Ngoại Bò Tinh Loại 1
  Thăn Ngoại Bò Tinh Loại 1
  SKU 2256_20022563
  Giá từ 327.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Thăn Ngoại Bò Tinh Loại 2
  Thăn Ngoại Bò Tinh Loại 2
  SKU 206526_22065261
  Giá từ 289.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Phi Lê Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Phi Lê Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 130607_21306075
  Giá từ 460.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách