Băp/ đùi bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Đùi Bittet Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Đùi Bittet Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 197260_21972607
  Giá từ 188.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Đùi Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 130616_21306167
  Giá từ 189.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Bắp Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Bắp Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 169259_21692598
  Giá từ 189.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách