Bộ lọc Đóng lại

Thịt bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Xương bò
  Xương bò
  SKU 2360_20023607
  Giá từ 78.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 2. Xương bò
  Xương bò
  SKU 177733_21777332
  Giá từ 41.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 3. Đùi Bittet Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
 4. Đùi Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Đùi Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 130616_21306167
  Giá từ 189.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 5. Thăn Ngoại Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
 6. Bắp Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Bắp Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 169259_21692598
  Giá từ 189.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 7. Nạc Bò Xay Loại 1
  Nạc Bò Xay Loại 1
  SKU 23945_20239459
  Giá từ 239.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 8. Nạc Bò Xay Loại 2
  Nạc Bò Xay Loại 2
  SKU 177629_21776298
  Giá từ 195.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 9. Nạc Vai Bò Nguyên
  Nạc Vai Bò Nguyên
  SKU 206532_22065322
  Giá từ 277.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 10. Nạm Bò Tinh Loại 1
  Nạm Bò Tinh Loại 1
  SKU 2315_20023157
  Giá từ 189.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 11. Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 1
  Đùi Bít Tết Bò Tinh Loại 1
  SKU 2289_20022891
  Giá từ 306.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang