Thịt bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Phi lê bò tinh loại 1
  Phi lê bò tinh loại 1
  SKU 2277_20022778
  Giá từ 371.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Đùi bít tết bò tinh loại 1
  Đùi bít tết bò tinh loại 1
  SKU 2289_20022891
  Giá từ 300.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đùi bít tết bò tinh loại 2
  Đùi bít tết bò tinh loại 2
  SKU 206528_22065285
  Giá từ 294.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Thăn ngoại bò tinh loại 1
  Thăn ngoại bò tinh loại 1
  SKU 2256_20022563
  Giá từ 340.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Thăn ngoại bò tinh loại 2
  Thăn ngoại bò tinh loại 2
  SKU 206526_22065261
  Giá từ 301.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nạm bò tinh loại 1
  Nạm bò tinh loại 1
  SKU 2315_20023157
  Giá từ 197.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Nạc vai bò nguyên
  Nạc vai bò nguyên
  SKU 206532_22065322
  Giá từ 289.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Nạc bò xay loại 1
  Nạc bò xay loại 1
  SKU 23945_20239459
  Giá từ 228.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Nạc bò xay loại 2
  Nạc bò xay loại 2
  SKU 177629_21776298
  Giá từ 186.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Xương bò
  Xương bò
  SKU 2360_20023607
  Giá từ 81.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Xương bò
  Xương bò
  SKU 177733_21777332
  Giá từ 43.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Phi lê bò đông lạnh xuất xứ Úc
  Phi lê bò đông lạnh xuất xứ Úc
  SKU 130607_21306075
  Giá từ 478.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang