Thịt bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Phi lê bò tươi xuất xứ Úc, 1.4-1.8kg
  Phi lê bò tươi xuất xứ Úc, 1.4-1.8kg
  SKU 352124_23521247
  Giá từ 551.429 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Gầu/ nạm bò đông lạnh (xuất xứ Úc)
  Gầu/ nạm bò đông lạnh (xuất xứ Úc)
  SKU 311435_23114357
  Giá từ 199.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ba chỉ bò Mỹ cắt lát, 500g
  Ba chỉ bò Mỹ cắt lát, 500g
  SKU 213306_22133069
  Giá từ 129.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cổ/ ụ vai bò tinh loại 1
  Cổ/ ụ vai bò tinh loại 1
  SKU 2350_20023508
  Giá từ 201.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Xương bò
  Xương bò
  SKU 2360_20023607
  Giá từ 81.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Đùi bít tết bò đông lạnh, xuất xứ Úc
  Đùi bít tết bò đông lạnh, xuất xứ Úc
  SKU 197260_21972607
  Giá từ 207.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Đùi bò đông lạnh, xuất xứ Úc
  Đùi bò đông lạnh, xuất xứ Úc
  SKU 130616_21306167
  Giá từ 197.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Thăn ngoại bò tươi Wagyu BM 4-5 (xuất xứ Úc)
  Thăn ngoại bò tươi Wagyu BM 4-5 (xuất xứ Úc)
  SKU 330513_23305137
  Giá từ 1.290.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Thăn ngoại bò Choice đông lạnh (xuất xứ Mỹ)
  Thăn ngoại bò Choice đông lạnh (xuất xứ Mỹ)
  SKU 80299_20802998
  Giá từ 538.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Thăn ngoại bò tươi xuất xứ Úc
  Thăn ngoại bò tươi xuất xứ Úc
  SKU 33458_20334581
  Giá từ 415.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Thăn ngoại bò A tươi xuất xứ Úc
  Thăn ngoại bò A tươi xuất xứ Úc
  SKU 249463_22494634
  Giá từ 380.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Đầu thăn bò Choice đông lạnh xuất xứ Mỹ
  Đầu thăn bò Choice đông lạnh xuất xứ Mỹ
  SKU 247596_22475961
  Giá từ 303.810 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách