Các loại thịt khác

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Thịt trâu cắt khúc 11 đông lạnh xuất xứ Ấn Độ
  Thịt trâu cắt khúc 11 đông lạnh xuất xứ Ấn Độ
  SKU 193176_21931765
  Giá từ 113.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Phi lê đà điểu 1kg KHATOCO
  Phi lê đà điểu 1kg KHATOCO
  SKU 337229_23372290
  Giá từ 305.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Thăn ngoại trâu 46 đông lạnh xuất xứ Ấn Độ
  Thăn ngoại trâu 46 đông lạnh xuất xứ Ấn Độ
  SKU 193167_21931673
  Giá từ 144.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách