Các loại thịt khác

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Phi lê trâu 31 đông lạnh, xuất xứ Ấn Độ
  Phi lê trâu 31 đông lạnh, xuất xứ Ấn Độ
  SKU 193173_21931734
  Giá từ 170.476 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Thịt trâu vụn 66 đông lạnh xuất xứ Ấn Độ
  Thịt trâu vụn 66 đông lạnh xuất xứ Ấn Độ
  SKU 218030_22180308
  Giá từ 84.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Thăn ngoại trâu 46 đông lạnh, xuất xứ Ấn Độ
  Thăn ngoại trâu 46 đông lạnh, xuất xứ Ấn Độ
  SKU 193167_21931673
  Giá từ 144.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Bắp trâu 60 đông lạnh (xuất xứ Ấn Độ)
  Bắp trâu 60 đông lạnh (xuất xứ Ấn Độ)
  SKU 349821_23498211
  Giá từ 159.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Thịt bê đông lạnh Osso Bucco xuất xứ Úc
  Thịt bê đông lạnh Osso Bucco xuất xứ Úc
  SKU 225593_22255938
  Giá từ 380.857 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Thịt trâu cắt khúc 11 đông lạnh, xuất xứ Ấn Độ
  Thịt trâu cắt khúc 11 đông lạnh, xuất xứ Ấn Độ
  SKU 193176_21931765
  Giá từ 113.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Sườn cừu Frenched cap off đông lạnh, xuất xứ Úc
  Sườn cừu Frenched cap off đông lạnh, xuất xứ Úc
  SKU 233661_22336613
  Giá từ 649.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Sườn cừu Frenched cap on đông lạnh, xuất xứ Úc
  Sườn cừu Frenched cap on đông lạnh, xuất xứ Úc
  SKU 147109_21471094
  Giá từ 579.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Sườn cừu đông lạnh 4932, xuất xứ Úc
  Sườn cừu đông lạnh 4932, xuất xứ Úc
  SKU 130624_21306242
  Giá từ 379.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Phi lê đà điểu, 1kg
  Phi lê đà điểu, 1kg
  SKU 337229_23372290
  Giá từ 305.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách