Thịt

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Xương bò
  Xương bò
  SKU 2360_20023607
  Giá từ 78.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 2. Xương bò
  Xương bò
  SKU 177733_21777332
  Giá từ 41.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 3. Đùi Bittet Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
 4. Đùi Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Đùi Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 130616_21306167
  Giá từ 189.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 5. Thăn Ngoại Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
 6. Bắp Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  Bắp Bò Đông Lạnh Xuất Xứ Úc
  SKU 169259_21692598
  Giá từ 189.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 7. Sườn non heo VietGap
  Sườn non heo VietGap
  SKU 342638_23426382
  Giá từ 275.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 8. Sườn Non Bẹ Heo
  Sườn Non Bẹ Heo
  SKU 55957_20559571
  Giá từ 279.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 9. Sườn Non Heo VietGap AHP
  Sườn Non Heo VietGap AHP
  SKU 259423_22594235
  Giá từ 249.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 10. Sườn Non Heo VietGap Loại 1
  Sườn Non Heo VietGap Loại 1
  SKU 238959_22389596
  Giá từ 245.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 11. Sườn Non Heo VietGap
  Sườn Non Heo VietGap
  SKU 239272_22392725
  Giá từ 245.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách