Đồ mát

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Đậu hủ hải sản phô mai 500g FIGO
  Đậu hủ hải sản phô mai 500g FIGO
  SKU 341915_23419155
  Giá từ 117.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Giò lụa Hương Việt 500g
  Giò lụa Hương Việt 500g
  SKU 337549_23375499
  Giá từ 85.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Giò lụa thủ 500g VISSAN
  Giò lụa thủ 500g VISSAN
  SKU 34459_20344597
  Giá từ 98.200 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Giò thủ 1kg HAPPY PRICE
  Giò thủ 1kg HAPPY PRICE
  SKU 258947_22589477
  Giá từ 151.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Chả huế 500g MM
  Chả huế 500g MM
  SKU 258942_22589422
  Giá từ 84.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Giò lụa 500g MM
  Giò lụa 500g MM
  SKU 258951_22589514
  Giá từ 102.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Giò thủ 500g HAPPY PRICE
  Giò thủ 500g HAPPY PRICE
  SKU 258946_22589460
  Giá từ 96.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Chả bò 500g MM
  Chả bò 500g MM
  SKU 258945_22589453
  Giá từ 113.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Chả bò đặc biệt 500g CẦU TRE
  Chả bò đặc biệt 500g CẦU TRE
  SKU 214532_22145321
  Giá từ 145.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Chả lụa tươi đặc biệt thanh trùng 500g CẦU TRE
  Chả lụa tươi đặc biệt thanh trùng 500g CẦU TRE
  SKU 214531_22145314
  Giá từ 100.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Giò bò 500g VISSAN
  Giò bò 500g VISSAN
  SKU 21180_20211806
  Giá từ 125.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Chả lụa 500g VISSAN
  Chả lụa 500g VISSAN
  SKU 21176_20211769
  Giá từ 115.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách