Pate - Dăm bông

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Ba Rọi Xông Khói MM 500g
  Ba Rọi Xông Khói MM 500g
  SKU 258962_22589620
  Giá từ 133.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Ba Rọi Xông Khói Đặc biệt MM 500g
  Ba Rọi Xông Khói Đặc biệt MM 500g
  SKU 258973_22589736
  Giá từ 116.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ba Rọi Xông Khói MM Professional 1kg
  Ba Rọi Xông Khói MM Professional 1kg
  SKU 258963_22589637
  Giá từ 239.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Ba Rọi Xông Khói Trường Vinh Cắt Khúc 1kg
  Ba Rọi Xông Khói Trường Vinh Cắt Khúc 1kg
  SKU 19998_20199982
  Giá từ 271.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Ba Rọi Xông Khói Trường Vinh 500g
  Ba Rọi Xông Khói Trường Vinh 500g
  SKU 19994_20199944
  Giá từ 137.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Ba Rọi Xông Khói 1kg
  Ba Rọi Xông Khói 1kg
  SKU 185153_21851537
  Giá từ 294.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Ba Rọi Xông Khói Legourmet 500g
  Ba Rọi Xông Khói Legourmet 500g
  SKU 185145_21851452
  Giá từ 152.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Ba Rọi Trường Vinh Xông Khói Cắt Lát 1KG
  Ba Rọi Trường Vinh Xông Khói Cắt Lát 1KG
  SKU 160985_21609855
  Giá từ 256.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Ba Rọi Xông Khói MM Professional 1kg - NP
  Ba Rọi Xông Khói MM Professional 1kg - NP
  SKU 370984_23709843
  Giá từ 169.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. BA ROI XONG KHOI
  BA ROI XONG KHOI
  SKU 315010_23150102
  Giá từ 182.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Thịt Heo Muối Prosciutto
  Thịt Heo Muối Prosciutto
  SKU 247757_22477576
  Giá từ 76.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Dăm Bông Vuông Happy Price 1kg
  Dăm Bông Vuông Happy Price 1kg
  SKU 315014_23150140
  Giá từ 165.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang