Nem - Chả Lụa

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Chả Lụa Cầu Tre Đặc Biệt 500g
  Chả Lụa Cầu Tre Đặc Biệt 500g
  SKU 771_20007713
  Giá từ 78.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 2. Nem Nướng Cầu Tre 250g
  Nem Nướng Cầu Tre 250g
  SKU 202267_22022677
  Giá từ 40.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 3. Chả cá Basa hấp Thoại An 500g
  Chả cá Basa hấp Thoại An 500g
  SKU 163040_21630408
  Giá từ 38.200 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 4. Giò lụa Hương Việt 500g
  Giò lụa Hương Việt 500g
  SKU 337549_23375499
  Giá từ 81.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 5. Giò Lụa Thủ Vissan 500g
  Giò Lụa Thủ Vissan 500g
  SKU 34459_20344597
  Giá từ 94.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 6. Giò Thủ Happy Price 1kg
  Giò Thủ Happy Price 1kg
  SKU 258947_22589477
  Giá từ 140.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 7. Chả Huế MM 500g
  Chả Huế MM 500g
  SKU 258942_22589422
  Giá từ 81.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 8. Giò Lụa MM 500g
  Giò Lụa MM 500g
  SKU 258951_22589514
  Giá từ 84.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 9. Giò Thủ Happy Price 500g
  Giò Thủ Happy Price 500g
  SKU 258946_22589460
  Giá từ 78.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 10. Chả Bò MM 500g
  Chả Bò MM 500g
  SKU 258945_22589453
  Giá từ 105.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 11. Chả Bò Đặc Biệt Cầu Tre 500g - Giữ Mát
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang