Kim chi

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Kim Chi Cải Thảo Cắt Lát GFU 3kg
  Kim Chi Cải Thảo Cắt Lát GFU 3kg
  SKU 344165_23441651
  Giá từ 152.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Kim Chi Cải Thảo Cay Cao Cấp GFU 3kg
  Kim Chi Cải Thảo Cay Cao Cấp GFU 3kg
  SKU 344163_23441637
  Giá từ 194.500 VNĐ

  (trên mỗi Túi)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Kim chi cải thảo cắt lát Bibigo 500g
  Kim chi cải thảo cắt lát Bibigo 500g
  SKU 231949_22319494
  Giá từ 45.500 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Kim Chi Cải Thảo Cắt Lát Ông Kim'S Bibigo 3kg
  Kim Chi Cải Thảo Cắt Lát Ông Kim'S Bibigo 3kg
  SKU 231973_22319739
  Giá từ 173.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Kim Chi Cải Thảo Bibigo Gói 1kg
  Kim Chi Cải Thảo Bibigo Gói 1kg
  SKU 231963_22319630
  Giá từ 88.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách