Đậu hủ - Bánh bao

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Bánh Bao Thịt (12 Cái) 500g
  Bánh Bao Thịt (12 Cái) 500g
  SKU 60_20000608
  Giá từ 27.800 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 2. Bánh Bao Nhỏ Trắng 300g
  Bánh Bao Nhỏ Trắng 300g
  SKU 71_20000714
  Giá từ 18.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 3. Bánh Bao Chay Trắng Nhật Việt 15g*10 Cái
 4. Bánh Bao Nhân Thịt 12 Thọ Phát 500g
  Bánh Bao Nhân Thịt 12 Thọ Phát 500g
  SKU 228456_22284563
  Giá từ 31.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 5. Bánh Bao Không Nhân Thọ Phát 300g
  Bánh Bao Không Nhân Thọ Phát 300g
  SKU 228455_22284556
  Giá từ 14.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 6. Bánh Bao Chay Trắng Lớn 200g
  Bánh Bao Chay Trắng Lớn 200g
  SKU 131931_21319310
  Giá từ 16.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 7. Đậu Hũ Trứng 140g*4 Gói
  Đậu Hũ Trứng 140g*4 Gói
  SKU 95074_20950743
  Giá từ 36.500 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

 8. Đậu Hũ Mềm Ome Ichiban 300*2 Hộp
  Đậu Hũ Mềm Ome Ichiban 300*2 Hộp
  SKU 32286_20322861
  Giá từ 22.800 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

 9. Đậu Hũ Chiên Momen Ichiban 300g*2 Hộp
  Đậu Hũ Chiên Momen Ichiban 300g*2 Hộp
  SKU 31976_20319762
  Giá từ 23.800 VNĐ

  (trên mỗi Lốc)

 10. Đậu Hũ Chiên Ông Kim'S 1kg
  Đậu Hũ Chiên Ông Kim'S 1kg
  SKU 231988_22319883
  Giá từ 60.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 11. Đậu Hũ Cắt Miếng 250g ThaiCorp
  Đậu Hũ Cắt Miếng 250g ThaiCorp
  SKU 232862_22328625
  Giá từ 14.250 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

 12. Đậu Hũ Chiên Ông Kim'S 350g
  Đậu Hũ Chiên Ông Kim'S 350g
  SKU 231992_22319920
  Giá từ 25.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang