Thực phẩm đóng gói

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Cá viên basa Agifish 500g
  Cá viên basa Agifish 500g
  SKU 43767_20437671
  Giá từ 45.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 2. Cá thát lát rút xương Kim Sa Hapi 300g
  Cá thát lát rút xương Kim Sa Hapi 300g
  SKU 328518_23285187
  Giá từ 99.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 3. Xúc Xích Dinh Dưỡng Dha Heo Vissan Thùng 20 Gói*175G
 4. Xúc xích Red CP gói 5 cây x 40g
  Xúc xích Red CP gói 5 cây x 40g
  SKU 177300_21773006
  Giá từ 23.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 5. Xúc xích Gold CP gói 5 cây x 40g
  Xúc xích Gold CP gói 5 cây x 40g
  SKU 177302_21773020
  Giá từ 23.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 6. Bò Viên Đặc Biệt
  Bò Viên Đặc Biệt
  SKU 341942_23419421
  Giá từ 191.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 7. Trứng Vịt Muối Lòng Đỏ Ba Huân 10 Quả
 8. Chả Lụa Cầu Tre Đặc Biệt 500g
  Chả Lụa Cầu Tre Đặc Biệt 500g
  SKU 771_20007713
  Giá từ 78.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 9. Nem Nướng Cầu Tre 250g
  Nem Nướng Cầu Tre 250g
  SKU 202267_22022677
  Giá từ 40.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 10. Bò Viên Vissan 200G
  Bò Viên Vissan 200G
  SKU 194059_21940590
  Giá từ 48.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 11. Xôi Chiên Phồng Thảo Thảo 1kg
  Xôi Chiên Phồng Thảo Thảo 1kg
  SKU 21127_20211271
  Giá từ 58.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

 12. Xôi Chiên Phồng Thảo Thảo 500g
  Xôi Chiên Phồng Thảo Thảo 500g
  SKU 21126_20211264
  Giá từ 28.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách