Thực phẩm đóng gói

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Ba rọi xông khói HAPPY PRICE
  Ba rọi xông khói HAPPY PRICE
  SKU 315010_23150102
  Giá từ 197.600 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Xúc xích dinh dưỡng Dha heo 20 gói*175g VISSAN
  Xúc xích dinh dưỡng Dha heo 20 gói*175g VISSAN
  SKU 90312_20903121
  Giá từ 379.100 VNĐ

  (trên mỗi Thùng)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Xúc xích gói 5 cây *40g RED CP
  Xúc xích gói 5 cây *40g RED CP
  SKU 177300_21773006
  Giá từ 24.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Xúc xích 5 cây*40g GOLD CP
  Xúc xích 5 cây*40g GOLD CP
  SKU 177302_21773020
  Giá từ 24.400 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. DUC VIET COCKTAI
  DUC VIET COCKTAI
  SKU 170550_21705502
  Liên hệ chúng tôi...
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Xúc xích Cocktail xông khói 500g SHINSHU
  Xúc xích Cocktail xông khói 500g SHINSHU
  SKU 177059_21770593
  Giá từ 92.100 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Xúc xích Cocktail xông khói 500g CP
  Xúc xích Cocktail xông khói 500g CP
  SKU 153487_21534874
  Giá từ 76.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Xúc xích Cocktail 500g VISSAN
  Xúc xích Cocktail 500g VISSAN
  SKU 140756_21407567
  Giá từ 81.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Xúc xích Cocktail 500g LE GOURMENT
  Xúc xích Cocktail 500g LE GOURMENT
  SKU 103091_21030918
  Giá từ 81.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Hot dog heo 14-16cm*500g TRƯỜNG VINH
  Hot dog heo 14-16cm*500g TRƯỜNG VINH
  SKU 205537_22055378
  Giá từ 91.700 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Xúc xích tỏi xông khói 500g MM
  Xúc xích tỏi xông khói 500g MM
  SKU 258967_22589675
  Giá từ 89.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Xúc xích tỏi xông khói 1kg MM
  Xúc xích tỏi xông khói 1kg MM
  SKU 258966_22589668
  Giá từ 186.200 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách