Thực phẩm đóng gói

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Xúc xích tiệt trùng bò Vissan, gói 5 cây, 18g
  Xúc xích tiệt trùng bò Vissan, gói 5 cây, 18g
  SKU 227207_22272072
  Giá từ 11.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Xúc xích tiệt trùng tôm Vissan 70g (lốc 4)
  Xúc xích tiệt trùng tôm Vissan 70g (lốc 4)
  SKU 21162_20211622
  Giá từ 31.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Xúc xích tiệt trùng CP Red heo 40g (6 bịch)
  Xúc xích tiệt trùng CP Red heo 40g (6 bịch)
  SKU 317347_23173477
  Giá từ 21.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Xúc xích heo tiệt trùng CP Red, 20g
  Xúc xích heo tiệt trùng CP Red, 20g
  SKU 317345_23173453
  Giá từ 12.800 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Xúc xích dinh dưỡng DHA bò Vissan, gói 5 cây, 35g
  Xúc xích dinh dưỡng DHA bò Vissan, gói 5 cây, 35g
  SKU 90318_20903183
  Giá từ 19.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Xúc xích dinh dưỡng DHA heo Vissan, thùng 20 gói, 175g
  Xúc xích dinh dưỡng DHA heo Vissan, thùng 20 gói, 175g
  SKU 90312_20903121
  Giá từ 379.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Xúc xích tiệt trùng heo Vissan, thùng 100 cây, 70g
  Xúc xích tiệt trùng heo Vissan, thùng 100 cây, 70g
  SKU 33175_20331757
  Giá từ 636.273 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Xúc xích tiệt trùng heo Vissan, gói 5 cây, 18g
  Xúc xích tiệt trùng heo Vissan, gói 5 cây, 18g
  SKU 227205_22272058
  Giá từ 11.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Xúc xích heo Vissan, gói 4 cây, 70g
  Xúc xích heo Vissan, gói 4 cây, 70g
  SKU 21159_20211592
  Giá từ 30.097 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Xúc xích tiệt trùng bò Vissan, gói 4 cây , 70g
  Xúc xích tiệt trùng bò Vissan, gói 4 cây , 70g
  SKU 21160_20211608
  Giá từ 31.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Xúc xích tiệt trùng Vissan heo, gói 4 cây, 40g
  Xúc xích tiệt trùng Vissan heo, gói 4 cây, 40g
  SKU 21164_20211646
  Giá từ 17.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Xúc xích tiệt trùng Vissan bò, gói 4 cây, 40g
  Xúc xích tiệt trùng Vissan bò, gói 4 cây, 40g
  SKU 21165_20211653
  Giá từ 17.400 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách