Trái mọng nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 1
  Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 1
  SKU 148341_21483417
  Giá từ 18.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 2. Dưa Lưới Tròn Taki - Ruột Cam (Việt Nam)
 3. Đu Đủ Miền Tây
  Đu Đủ Miền Tây
  SKU 76713_20767136
  Giá từ 19.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 4. Đu Đủ Ruột Vàng
  Đu Đủ Ruột Vàng
  SKU 34983_20349837
  Giá từ 39.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 5. Thanh Long Ruột Đỏ
  Thanh Long Ruột Đỏ
  SKU 85183_20851835
  Giá từ 33.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 6. Thanh Long Loại 1
  Thanh Long Loại 1
  SKU 36332_20363321
  Giá từ 28.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 7. Thanh Long Miền Tây Loại 2 400g
  Thanh Long Miền Tây Loại 2 400g
  SKU 171269_21712692
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 8. Dưa Hấu Không Hạt Loại 1
  Dưa Hấu Không Hạt Loại 1
  SKU 35575_20355753
  Giá từ 19.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 9. Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 2
  Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân Loại 2
  SKU 107994_21079948
  Giá từ 14.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 10. Dừa Xiêm Gọt 700g Up/Trái
  Dừa Xiêm Gọt 700g Up/Trái
  SKU 76349_20763497
  Giá từ 17.000 VNĐ

  (trên mỗi Trái)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách