Dâu - Thơm - Ổi

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Ổi Thanh Hà
  Ổi Thanh Hà
  SKU 75009_20750091
  Giá từ 13.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Ổi Lê Giống Đài Loan
  Ổi Lê Giống Đài Loan
  SKU 76294_20762940
  Giá từ 16.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Khóm Long An (Tân Lập) 900g Up
  Khóm Long An (Tân Lập) 900g Up
  SKU 76378_20763787
  Giá từ 22.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Khóm Gọt Sạch
  Khóm Gọt Sạch
  SKU 36782_20367824
  Giá từ 44.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Dâu Tây Đà Lạt
  Dâu Tây Đà Lạt
  SKU 75909_20759094
  Giá từ 126.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Dâu Tây Giống New Zealand
  Dâu Tây Giống New Zealand
  SKU 104641_21046414
  Giá từ 193.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Dâu Tây Vsafe Food 500g
  Dâu Tây Vsafe Food 500g
  SKU 228929_22289292
  Giá từ 53.500 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách