Trái cây trong nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Bưởi năm roi loại 1
  Bưởi năm roi loại 1
  SKU 170257_21702570
  Giá từ 39.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Bưởi hồng da xanh loại 1 1.3kg up
  Bưởi hồng da xanh loại 1 1.3kg up
  SKU 159009_21590092
  Giá từ 47.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cam sành da láng 3-4 trái/kg loại 1
  Cam sành da láng 3-4 trái/kg loại 1
  SKU 43073_20430733
  Giá từ 43.700 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cam sành vắt nước loại 2
  Cam sành vắt nước loại 2
  SKU 171268_21712685
  Giá từ 37.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Trái tắc
  Trái tắc
  SKU 187343_21873430
  Giá từ 32.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Chanh không hạt loại 2
  Chanh không hạt loại 2
  SKU 171266_21712661
  Giá từ 21.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Chanh không hạt loại 1
  Chanh không hạt loại 1
  SKU 102609_21026096
  Giá từ 27.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Dâu tây Đà Lạt
  Dâu tây Đà Lạt
  SKU 75909_20759094
  Giá từ 203.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Dâu tây giống New Zealand
  Dâu tây giống New Zealand
  SKU 104641_21046414
  Giá từ 222.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Táo ta xuất xứ Việt Nam loại 1
  Táo ta xuất xứ Việt Nam loại 1
  SKU 76602_20766023
  Giá từ 43.700 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân loại 1
  Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân loại 1
  SKU 148341_21483417
  Giá từ 22.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Dưa hấu không hạt loại 1
  Dưa hấu không hạt loại 1
  SKU 35575_20355753
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang