Trái cây trong nước

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân loại 1
  Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân loại 1
  SKU 148341_21483417
  Giá từ 22.900 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Vải thiều Foodclub (565g)
  Vải thiều Foodclub (565g)
  SKU 372952_23729520
  Giá từ 43.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Vải tươi Dole TMT, 565g
  Vải tươi Dole TMT, 565g
  SKU 350613_23506138
  Giá từ 60.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Dưa lưới tròn Taki ruột cam, xuất xứ Việt Nam
  Dưa lưới tròn Taki ruột cam, xuất xứ Việt Nam
  SKU 163466_21634666
  Giá từ 43.700 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Ổi Thanh Hà
  Ổi Thanh Hà
  SKU 75009_20750091
  Giá từ 11.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Ổi lê giống Đài Loan, 200g/trái
  Ổi lê giống Đài Loan, 200g/trái
  SKU 76294_20762940
  Giá từ 12.500 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Chuối Đà Lạt loại 1
  Chuối Đà Lạt loại 1
  SKU 75916_20759162
  Giá từ 24.100 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Chuối Fesepia Bảo Phương, xuất xứ Việt Nam
  Chuối Fesepia Bảo Phương, xuất xứ Việt Nam
  SKU 248349_22483492
  Giá từ 32.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Chuối già Bến Cát, xuất xứ Việt Nam
  Chuối già Bến Cát, xuất xứ Việt Nam
  SKU 234774_22347749
  Giá từ 26.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Chuối Dole xuất xứ Việt Nam
  Chuối Dole xuất xứ Việt Nam
  SKU 169901_21699016
  Giá từ 36.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Chuối sứ
  Chuối sứ
  SKU 162966_21629662
  Giá từ 29.200 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Chuối cau
  Chuối cau
  SKU 15927_20159276
  Giá từ 43.000 VNĐ
  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách