Trái cây nhập khẩu

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Chanh vàng ngoại
  Chanh vàng ngoại
  SKU 76607_20766078
  Giá từ 85.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nho đen không hạt xuất xứ Mỹ
  Nho đen không hạt xuất xứ Mỹ
  SKU 76268_20762681
  Giá từ 251.700 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nho xanh không hạt xuất xứ Mỹ
  Nho xanh không hạt xuất xứ Mỹ
  SKU 72963_20729639
  Giá từ 300.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nho đỏ không hạt xuất xứ Mỹ
  Nho đỏ không hạt xuất xứ Mỹ
  SKU 105139_21051395
  Giá từ 121.700 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Táo xanh xuất xứ New Zealand WE ARE FRESH
  Táo xanh xuất xứ New Zealand WE ARE FRESH
  SKU 351923_23519237
  Giá từ 64.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Táo Gala 90-100 xuất xứ New Zealand WE ARE FRESH
  Táo Gala 90-100 xuất xứ New Zealand WE ARE FRESH
  SKU 350005_23500051
  Giá từ 51.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Táo Gala xuất xứ New Zealand WE ARE FRESH
  Táo Gala xuất xứ New Zealand WE ARE FRESH
  SKU 350004_23500044
  Giá từ 56.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Táo GaLa 100-113-125 xuất xứ Mỹ WE ARE FRESH
  Táo GaLa 100-113-125 xuất xứ Mỹ WE ARE FRESH
  SKU 347848_23478480
  Giá từ 65.600 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Táo xanh New Zealand xuất xứ New Zealand
  Táo xanh New Zealand xuất xứ New Zealand
  SKU 86126_20861261
  Giá từ 79.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Táo xanh Granny Smith xuất xứ Mỹ
  Táo xanh Granny Smith xuất xứ Mỹ
  SKU 76304_20763046
  Giá từ 87.300 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Táo Gala Usa xuất xứ Mỹ
  Táo Gala Usa xuất xứ Mỹ
  SKU 128543_21285431
  Giá từ 82.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Lê nâu Hàn Quốc xuất xứ Hàn Quốc
  Lê nâu Hàn Quốc xuất xứ Hàn Quốc
  SKU 171255_21712555
  Giá từ 82.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách