Bộ lọc Đóng lại
Lựa chọn mua sắm

Trái cây nhập khẩu

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Lê Nâu Hàn Quốc Xuất Xứ Hàn Quốc
  Lê Nâu Hàn Quốc Xuất Xứ Hàn Quốc
  SKU 171255_21712555
  Giá từ 85.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nho Đen Không Hạt (Xuất Xứ Mỹ)
  Nho Đen Không Hạt (Xuất Xứ Mỹ)
  SKU 76268_20762681
  Giá từ 165.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nho Xanh Không Hạt Xuất Xứ Mỹ
  Nho Xanh Không Hạt Xuất Xứ Mỹ
  SKU 72963_20729639
  Giá từ 185.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Táo Xanh We Are Fresh Xuất Xứ New Zealand
  Táo Xanh We Are Fresh Xuất Xứ New Zealand
  SKU 351923_23519237
  Giá từ 62.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Táo Gala We Are Fresh 90-100 (Xuất Xứ New Zealand)
  Táo Gala We Are Fresh 90-100 (Xuất Xứ New Zealand)
  SKU 350005_23500051
  Giá từ 59.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Táo Gala We Are Fresh Xuất Xứ New Zealand
  Táo Gala We Are Fresh Xuất Xứ New Zealand
  SKU 350004_23500044
  Giá từ 55.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Táo GaLa We Are Fresh 100-113-125 Xuất Xứ Mỹ
  Táo GaLa We Are Fresh 100-113-125 Xuất Xứ Mỹ
  SKU 347848_23478480
  Giá từ 49.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Táo Xanh New Zealand Xuất Xứ New Zealand
  Táo Xanh New Zealand Xuất Xứ New Zealand
  SKU 86126_20861261
  Giá từ 81.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Táo Xanh Granny Smith Xuất Xứ Mỹ
  Táo Xanh Granny Smith Xuất Xứ Mỹ
  SKU 76304_20763046
  Giá từ 81.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Táo Gala Usa (Xuất Xứ Mỹ)
  Táo Gala Usa (Xuất Xứ Mỹ)
  SKU 128543_21285431
  Giá từ 78.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Nho Đỏ Không Hạt Xuất Xứ Mỹ
  Nho Đỏ Không Hạt Xuất Xứ Mỹ
  SKU 105139_21051395
  Giá từ 117.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách