Rau gia vị

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Xạ Hương Tây We Are Fresh/H.S-100G
  Xạ Hương Tây We Are Fresh/H.S-100G
  SKU 86640_20866402
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Húng cây
  Húng cây
  SKU 169719_21697197
  Giá từ 72.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Ngò Rí Đà Lạt
  Ngò Rí Đà Lạt
  SKU 76454_20764548
  Giá từ 71.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Hương Thảo Tây We Are Fresh 100g
  Hương Thảo Tây We Are Fresh 100g
  SKU 206654_22066541
  Giá từ 54.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Ngò Tây We Are Fresh/H.S-100G
  Ngò Tây We Are Fresh/H.S-100G
  SKU 148795_21487958
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Quế Tây We A Fresh/H.S100G
  Quế Tây We A Fresh/H.S100G
  SKU 148794_21487941
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Hành Lá Đà Lạt
  Hành Lá Đà Lạt
  SKU 76422_20764227
  Giá từ 58.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Lá Chanh
  Lá Chanh
  SKU 187356_21873560
  Giá từ 127.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách