Bộ lọc Đóng lại

Rau - củ gia vị

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Hành tím (hành củ đỏ) lột vỏ
  Hành tím (hành củ đỏ) lột vỏ
  SKU 155077_21550775
  Giá từ 60.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Tỏi Bông Sen Trung Quốc
  Tỏi Bông Sen Trung Quốc
  SKU 76446_20764463
  Giá từ 59.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Tỏi Cô Đơn (Xuất Xứ Việt Nam)
  Tỏi Cô Đơn (Xuất Xứ Việt Nam)
  SKU 206615_22066152
  Giá từ 162.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cây Sả Củ To
  Cây Sả Củ To
  SKU 64436_20644369
  Giá từ 40.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Xả cây
  Xả cây
  SKU 164308_21643088
  Giá từ 44.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Ớt sừng đỏ Đà Lạt
  Ớt sừng đỏ Đà Lạt
  SKU 76659_20766597
  Giá từ 54.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Ớt Hiểm Đỏ Đà Lạt
  Ớt Hiểm Đỏ Đà Lạt
  SKU 76403_20764036
  Giá từ 123.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Ớt hiểm đỏ
  Ớt hiểm đỏ
  SKU 186213_21862137
  Giá từ 134.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Ớt hiểm xanh
  Ớt hiểm xanh
  SKU 140300_21403002
  Giá từ 67.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Xạ Hương Tây We Are Fresh/H.S-100G
  Xạ Hương Tây We Are Fresh/H.S-100G
  SKU 86640_20866402
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Húng cây
  Húng cây
  SKU 169719_21697197
  Giá từ 72.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Ngò Rí Đà Lạt
  Ngò Rí Đà Lạt
  SKU 76454_20764548
  Giá từ 71.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang