Các loại rau khác

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Rau răm
  Rau răm
  SKU 76460_20764609
  Giá từ 23.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Rau ôm
  Rau ôm
  SKU 76461_20764616
  Giá từ 32.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Bông kèo nèo
  Bông kèo nèo
  SKU 76449_20764494
  Giá từ 33.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Mầm Củ Cải Đỏ (Italia) 200g
  Mầm Củ Cải Đỏ (Italia) 200g
  SKU 188427_21884276
  Giá từ 19.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Rau mầm (củ cải) 200g
  Rau mầm (củ cải) 200g
  SKU 153771_21537714
  Giá từ 14.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Bắp chuối bào
  Bắp chuối bào
  SKU 36455_20364557
  Giá từ 55.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Bông Cải Xanh Baby We Are Fresh - 300gr
  Bông Cải Xanh Baby We Are Fresh - 300gr
  SKU 168324_21683244
  Giá từ 22.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Rau thơm các loại lặt sạch
  Rau thơm các loại lặt sạch
  SKU 144726_21447266
  Giá từ 69.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Rau Muống An Toàn - Loại 1
  Rau Muống An Toàn - Loại 1
  SKU 75889_20758899
  Giá từ 21.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Rau Dền An Toàn
  Rau Dền An Toàn
  SKU 75890_20758905
  Giá từ 35.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Rau Muống An Toàn Loại 2
  Rau Muống An Toàn Loại 2
  SKU 44651_20446512
  Giá từ 12.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Rau Muống Cọng (Bỏ Lá)
  Rau Muống Cọng (Bỏ Lá)
  SKU 47825_20478254
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang