Cải - Xà lách

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Cải Bó Xôi Đà Lạt An Toàn
  Cải Bó Xôi Đà Lạt An Toàn
  SKU 76418_20764180
  Giá từ 35.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cải Bó Xôi We Are Fresh 500g
  Cải Bó Xôi We Are Fresh 500g
  SKU 194879_21948794
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Xà Lách Rocket We Are Fresh 100g
  Xà Lách Rocket We Are Fresh 100g
  SKU 322102_23221024
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Xà Lách Corol Đà Lạt An Toàn
  Xà Lách Corol Đà Lạt An Toàn
  SKU 76609_20766092
  Giá từ 41.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Xà Lách Lolo Xanh Đà Lạt An Toàn
  Xà Lách Lolo Xanh Đà Lạt An Toàn
  SKU 76469_20764692
  Giá từ 16.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Xà Lách Mỡ Đà Lạt
  Xà Lách Mỡ Đà Lạt
  SKU 76470_20764708
  Giá từ 48.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Xà Lách LoLo Tím Đà Lạt
  Xà Lách LoLo Tím Đà Lạt
  SKU 76458_20764586
  Giá từ 42.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Xà Lách Romaine Green Đà Lạt
  Xà Lách Romaine Green Đà Lạt
  SKU 76472_20764722
  Giá từ 29.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Xà lách Frise Đà Lạt
  Xà lách Frise Đà Lạt
  SKU 76641_20766412
  Giá từ 55.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Xà lách Iceberg Đà Lạt
  Xà lách Iceberg Đà Lạt
  SKU 76471_20764715
  Giá từ 23.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Xà lách Radichio Đà Lạt
  Xà lách Radichio Đà Lạt
  SKU 76475_20764753
  Giá từ 44.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Xà lách thủy canh
  Xà lách thủy canh
  SKU 222745_22227454
  Giá từ 44.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang