Bộ lọc Đóng lại

Các loại rau

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Rau răm
  Rau răm
  SKU 76460_20764609
  Giá từ 23.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Rau ôm
  Rau ôm
  SKU 76461_20764616
  Giá từ 32.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Bông kèo nèo
  Bông kèo nèo
  SKU 76449_20764494
  Giá từ 33.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Mầm Củ Cải Đỏ (Italia) 200g
  Mầm Củ Cải Đỏ (Italia) 200g
  SKU 188427_21884276
  Giá từ 19.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Rau mầm (củ cải) 200g
  Rau mầm (củ cải) 200g
  SKU 153771_21537714
  Giá từ 14.000 VNĐ

  (trên mỗi Hộp)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Bắp chuối bào
  Bắp chuối bào
  SKU 36455_20364557
  Giá từ 55.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Bông Cải Xanh Baby We Are Fresh - 300gr
  Bông Cải Xanh Baby We Are Fresh - 300gr
  SKU 168324_21683244
  Giá từ 22.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cải Bó Xôi Đà Lạt An Toàn
  Cải Bó Xôi Đà Lạt An Toàn
  SKU 76418_20764180
  Giá từ 35.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cải Bó Xôi We Are Fresh 500g
  Cải Bó Xôi We Are Fresh 500g
  SKU 194879_21948794
  Giá từ 24.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Xà Lách Rocket We Are Fresh 100g
  Xà Lách Rocket We Are Fresh 100g
  SKU 322102_23221024
  Giá từ 25.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Xà Lách Corol Đà Lạt An Toàn
  Xà Lách Corol Đà Lạt An Toàn
  SKU 76609_20766092
  Giá từ 41.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Xà Lách Lolo Xanh Đà Lạt An Toàn
  Xà Lách Lolo Xanh Đà Lạt An Toàn
  SKU 76469_20764692
  Giá từ 16.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách