Các loại nấm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Nấm bào ngư 1kg (trắng)
  Nấm bào ngư 1kg (trắng)
  SKU 194597_21945977
  Giá từ 39.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nấm Rơm Tươi
  Nấm Rơm Tươi
  SKU 76600_20766009
  Giá từ 143.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nấm Linh Chi Trắng Hokto 100g
  Nấm Linh Chi Trắng Hokto 100g
  SKU 199545_21995453
  Giá từ 23.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nấm Kim Châm Trắng 150g Hàn Quốc
  Nấm Kim Châm Trắng 150g Hàn Quốc
  SKU 181529_21815294
  Giá từ 15.900 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Nấm Kim Châm 200g Xuất Xứ Hàn Quốc
  Nấm Kim Châm 200g Xuất Xứ Hàn Quốc
  SKU 123776_21237768
  Giá từ 21.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nấm đùi gà tươi 500g Trung Quốc
  Nấm đùi gà tươi 500g Trung Quốc
  SKU 129041_21290411
  Giá từ 34.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách