Các loại đậu hạt

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Đậu Hà Lan MM Pro 1 Kg
  Đậu Hà Lan MM Pro 1 Kg
  SKU 304407_23044074
  Giá từ 72.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Hạt Sen Tươi Loại 1
  Hạt Sen Tươi Loại 1
  SKU 76354_20763541
  Giá từ 363.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Đậu Cove giống Nhật
  Đậu Cove giống Nhật
  SKU 86985_20869854
  Giá từ 27.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Đậu cove Đà Lạt túi lưới
  Đậu cove Đà Lạt túi lưới
  SKU 76405_20764050
  Giá từ 23.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Hạt Sen Tươi (Sen Ta) 200g
  Hạt Sen Tươi (Sen Ta) 200g
  SKU 136612_21366123
  Giá từ 58.000 VNĐ

  (trên mỗi Gói)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Đậu hà lan Đà Lạt (túi lưới)
  Đậu hà lan Đà Lạt (túi lưới)
  SKU 76417_20764173
  Giá từ 129.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách