Măng tây - Hành tây

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Măng vàng luộc
  Măng vàng luộc
  SKU 186207_21862076
  Giá từ 38.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 2. Cần Tây Đà Lạt An Toàn
  Cần Tây Đà Lạt An Toàn
  SKU 76407_20764074
  Giá từ 28.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 3. Hành Paro Đà Lạt An Toàn
  Hành Paro Đà Lạt An Toàn
  SKU 76408_20764081
  Giá từ 62.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

 4. Hành Tây Nhập Khẩu Xuất Xứ Trung Quốc
 5. Măng Tây Xanh VietGap
  Măng Tây Xanh VietGap
  SKU 164835_21648359
  Giá từ 46.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

Xem dưới dạng Lưới Danh sách